POLSKI BIZNES, JAK I POCO Zachęcać PRACOWNIKÓW

Biznes a w nim ważna jest solidna jednostka, która wpływa na rozwój na przykład firmy to oczywiście pracownik. Pracownik jest wtedy wydajny, gdy spełnia nasze oczekiwania w związku z obowiązkami codziennej pracy. Pracownik wtedy działa na odpowiednich obrotach i satysfakcjonują nas jego dokonania, gdy spełniamy określone wymagania, które są przyjęte za normę na rynku pracy. Ważnym czynnikiem jest oczywiście wynagrodzenie, ale nie jest to najważniejsze. Sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników. Zaufanie między pracownikami, a ich przełożonymi. Coraz częściej decydującą role odgrywają dodatkowe korzyści płynące z pracy. Aby zmotywować i utrzymać pracownika należy zapewnić jeszcze kilka istotnych punktów, a mianowicie świadczenia dodatkowe w postaci gratyfikacji wynikające ze świadczenia pracy, zwykle związane ze zdrowiem, emeryturą, jakością życia, Działania zmierzające do utrzymania równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym, przekazywanie pracownikom wyrazów uznania, nakłady na doskonalenia i rozwój oraz planowanie ścieżek kariery, działania wspierające pracowników z problemami życiowymi. Prostym rozwiązaniem jest nabywanie produktów firmy po niższych cenach, a mianowicie telefon komórkowy,

• zakup ubrań,
• pokrycie kosztów wyżywienia,
• udostępnienie samochodu służbowego i pokrycie kosztów jego eksploatacji,
• polisy ubezpieczeniowe na życie

Biznes W POLSCE WARTO

Kontakt

  • Biznes W POLSCE WARTO
  • Warszawa ul. Niepodległości 13/9
  • 776-245-2478